album album 1/1 album
album
10
Slower
Faster
  تصاویر بسیار زیبا ارسالی توسط آقایان خسروی   album

تعدادی تصویر زيبا از روستای کزج توسط آقای سجاد خسروی و برادرشان ارسال شده است.ايشان که مديريت سايت وبسايت هنری آرتيست-85 به نشانی artist-85.loxblog.com را بر عهده دارند اين تصوير را توسط فرم ارسال آثار برای سايت فرستاده اند.
[روستای کزج ] [فهرست آلبوم‌ها ]