روستای کزج- آشنایی با روستا
بررسی وضع فعالیت در روستای کزج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۲۶ | 

بررسی وضع فعالیت در روستای کزج

براساس آمار سال 1375 تعداد 1096 نفر جمعیت 10 ساله و بالاتر روستای کزج 242 نفر (08/22 درصد) را جمعیت فعال و 854 نفر (92/77 درصد)را جمعیت غیرفعال اقتصادی شامل دانش آموزان و دانشجویان و بازنشستگان و مستمری بگیران خانه دار و افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می داد. از جمعیت فعال روستا تمامی آنها شاغل بوده که با مقایسه آمار سال 70و1375، تغییرات محسوسی در جمعیت فعال و غیرفعال روستا مشاهده می شود. بطوریکه تعداد جمعیت فعال روستا در طی 5 سال از 403 نفر به 242 نفر کاهش یافته است و در مقابل جمعیت غیرفعال روستا در سال 75 نسبت به 70 بدلیل مهاجر فرستی از رقم 740 نفر به 854 نفر افزایش یافته است.

روستای کزج بر اساس آخرین سرشماری دارای یک هزار و 47 نفر جمعیت در قالب 278 خانوار بوده و 65 درصد از جمعیت آن اهل سنت و 35 درصد بقیه نیز شیعه هستند.

بررسی ویژگیهای اقتصادی روستا نمایانگر این مطلب است که فعالیتهای اقتصادی روستا به ترتیب اهمیت عبارتند از: زراعت، باغداری ، دامداری و پرورش طیور و پرورش زنبور عسل.

 


کشاورزی

اصولاً پیدایش و شکل گیری و تحول سکونتگاههای روستایی در ارتباط مستقیم با فعالیتهای کشاورزی بوده است و وجود اراضی کشاورزی مستعد عامل عمده در استقرار جمعیت به شمار می رود. باتوجه به مطالعات به عمل آمده مهمترین فعالیتهای کشاورزی روستای کزج زراعت ف باغداری و دامداری می باشد.


زراعت

اراضی زراعی روستای کزج شامل اراضی گندم، جو.، نخود و عدس است که اغلب بصورت دیمی کشت می شود و براساس مطالعات و بررسیها، نحوه استقرار اراضی کشاورزی در کوهپایه اطراف روستا و نظام بهره برداری در روستا فردی و خانوادگی می باشد. تمامی مساحت اراضی روستا(720 هکتار) خارج از محدوده طرح می باشد همچنین شیوه تولید کشاورزی نیز سنتی و ترکیبی (کشت اراضی با دستگاه برداشت با کمباین ) می باشد که مراکز فروش محصولات شهرهای خلخال ، میانه و اردبیل است.


دامداری و دامپروری

شیوه معمول دامداری در روستا بصورت دادمداری روستایی می باشد که مانند سایر روستاها در کنار فعالیتهای زراعی، تعدادی دام و طیور و کندوی عسل در اختیار برخی خانوارها می باشد که اغلب جهت رفع نیازهای خود بوده و کمتر به مراکز خرید عرضه می شود و به همین دلیل نمی توان به عنوان فعالیت اقتصادی مهم برای خانوارهای روستایی نام برد.


صنعت

فعالیت صنعتی و کارگاهی روستا تنها یک واحد مرغداری است که در حاشیه رودخانه قزل اوزن احداث شده است و روستای کزج فاقد هرگونه فعالیت در زمینه صنایع دستی می باشد.


خدمات

خدمات بهداشتی و درمانی با یک باب خانه بهداشت، خدمات آموزشی ، اداری و انتظامی شامل شورای اسلامی و پایگاه مقاومت و خدمات مذهبی و تجاری می باشد و تعداد 8 خانوار از ساکنان روستا در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.

نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.17.22.fa
برگشت به اصل مطلب