روستای کزج- آشنایی با روستا
بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۲۶ | 

در روستای کزج نوع مالکیت و نحوه تملک اراضی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

مالکیت خصوصی یا شخصی

این نوع مالکیت شامل فضاهای مسکونی، تجاری، باغات و مزارع بوده و اغلب کاربری های روستایی از این نوع است.

مالکیت دولتی و عمومی

کاربریهای خدماتی نظیر مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی ، تاسیسات و تجهیزات روستایی و حمل و نقل و انبار(معابر) دارای مالکیت دولتی و عمومی هستند.

مالکیت اوقافی و یا وقفی

فضای مساجد، گورستان و همچنین مساحتی از باغات محله پیرلر دارای مالکیت وقفی است.

نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.17.24.fa
برگشت به اصل مطلب