روستای کزج- آشنایی با روستا
بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۲۶ | 

بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها

باتوجه به شرایط جغرافیایی و مصالح موجود در محیط طبیعی روستای کزج، مصالح غالب مورد استفاده از گذشته تاکنون عبارتند از: خشت و گل که در قسمتهای مختلف بافت مسکونی قابل مشاهده است. البته با گذشت زمان و تغییر در شیوه های زیست و ایجاد و گسترش دسترسی روستا به خارج، در طی ده سال اخیر مصالح ساختمانی دچار تحول شده بطوریکه در وضعیت کنونی استفاده از آجر ، سنگ ، بلوک ، آهن و چوب رایج شده است.

بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی

از عوامل موثر و تاثیر گذار در بافت فیزیکی، معابر و سکونتگاههای روستایی می توان از عوامل اقلیم و اقتصاد روستا نام برد بطوریکه محدودیت منابع آب، خاک، ارتفاعات وشیب زمین موجب شکل گیری سکونتگاههای روستایی با تیپ مجتمع و واحدهای مسکونی و همسایگی متمرکز شده است.

باتوجه به وضعیت توپوگرافی روستای کزج که در دامنه و ارتفاعات واقع شده و عامل شیب باعث محدودیت توسعه فیزیکی روستا از چهار جهت جغرافیایی شده است. روستای کزج با بافت متراکم و فشرده تیپ متمرکزی را پدید آورده است که واحدهای مسکونی با فشردگی بدلیل شیب زمین بر روی هم بنا شده اند بطوریکه ارتباط واحدهای مسکونی در محدوده هایی که معابر ارتباط آنها را قطع نکرده استف براحتی از طریق پشت بامها برقرار می شود بر این اساس اگرچه از نظر معماری و الگوی ساخت و ساز به عنوان بافت با ارزش محسوب می شود و بازسازی و بهبود وضعیت موجود می تواند زمینه جلب گردشگران را فراهم نماید ولی از نظر واحدهای همسایگی و بویژه در بخش متمرکز روستا به علت محدودیت اراضی و شیب تند واحدهای مسکونی تنها از طریق معابر از هم قابل تفکیک بوده و در بقیه موارد به عنوان یک بافت متصل ملاحظه می شود و با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند.

نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.17.26.fa
برگشت به اصل مطلب