روستای کزج- آلبوم تصاویر
تصاویر جدید از روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
3 تصویر جدید از روستا توسط آقای پرویز صبوری برای سایت ارسال شده بود که در بخش آلبوم تصاویر قرار گرفت (اینجا را ببینید).
لطفا تصاویر جدیدی از معابر و بخش های بهسازی شده روستا ارسال نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه روستای کزج:
http://kazaj.ir/find.php?item=1.21.49.fa
برگشت به اصل مطلب